Podręczniki do religii

Podręczniki do nauczania Religii  w Szkole Podstawowej nr 4 na rok szkolny 2021/2022:

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 1

Podręcznik  – ,,Poznaję Boży Świat” (autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak)

Klasa 2

Podręcznik – ,, Odkrywam Królestwo Boże” (autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak)

Klasa 3

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń  – ,, Jezus jest z nami” (autorzy:  J. Czerkawski, E. Kondrak)

Klasa 4

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń – ,, Miejsca pełne bogactw” (autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek)

Klasa 5

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń – ,,Szczęśliwi którzy szukają Prawdy”  (autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak)

Klasa 7

Podręcznik – ,, Błogosławieni którzy szukają Jezusa” –  (autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska)

Klasa 8

Podręcznik – ,, Błogosławieni którzy ufają Jezusowi” – (autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska)

 

Katechetka Ewelina Pawłowska