Kadra

Dyrekcja

 • mgr Jolanta Medycka – dyrektor, historia
 • mgr inż. Konstanty Ślązak – wicedyrektor, matematyka

Kadra nauczycielska

 • mgr Katarzyna Bednarek – historia
 • mgr Anna Borukało – pedagog
 • mgr Elżbieta Brożek – język polski
 • mgr Maria Buczkowska- plastyka i muzyka
 • mgr Dorota Czarnecka – chemia, biblioteka
 • mgr Jolanta Doroszczak – matematyka
 • mgr Edyta Gawrońska – język niemiecki
 • mgr Witold Jarosz – szachy
 • mgr Sylwia Kołodziejska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr inż. Małgorzata Kozłowska – Twerd – fizyka, informatyka
 • mgr Katarzyna Krawczenko – geografia
 • mgr Monika Kuczaj – język polski
 • mgr Adam Kurt – historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Grażyna Lazanowicz – biologia, przyroda
 • mgr Karolina Łabecka – Marszałek – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Telimena Majewska – Wójcik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Ewelina Pawłowska – religia
 • mgr Marta Pędrak – język polski, etyka, doradca zawodowy
 • mgr Magdalena Piłat – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Tomasz  Pistiolis – zajęcia wychowania fizycznego
 • mgr Mirosław Plichta – zajęcia wychowania fizycznego, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Sylwia Sułkowska – język polski, zajęcia kreatywne
 • mgr Katarzyna Staszak – Smolarek – język angielski
 • mgr Anita Urbanowicz – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Dorota Walczak  – zajęcia wychowania fizycznego
 • mgr Ewa Wiśniewska – matematyka, technika
 • mgr Hanna Włodarczyk  – edukacja wczesnoszkolna