SKKT

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika i MKKT „Tramp” w Bogatyni zapraszają wszystkich uczniów podstawowych naszej gminy do udziału w międzyszkolnej lidze krajoznawczej.

Na stronie internetowej SP4, w zakładce SKKT zamieszczane będą materiały, zadania i projekty o tematyce krajoznawczej, z zakresu wiedzy o mieście i gminie Bogatynia. Przy każdym z nich określone zostaną zasady wykonania i oceniania.